البرز سامانه

طراحی و توسعه سامانه‌های تحت وب

ظرفیت‌های نرم‌افزار

شنبه، 04 تیر 1401 - 01:10 اخبار 2

از مهمترین ویژگی های هر محصول نرم افزاری که باید مورد دقت قرار بگیرد ظرفیت قابل تحمل نرم افزار و همچنین میزان مصرف منابع سخت افزاری به ازای هر بازدید یا کاربر است.

ظرفیت پردازشگر، حجم حافظه، نوع هارد، منابع سخت‌افزاری هستند که با توجه به قدرت سرور میزبانی و هزینه انجام شده برای اجاره یا خرید فضای میزبانی، ظرفیتی مشخص و محدود است. هر بازدید یک بیننده، بطور متوسط بخشی از این منابع سرور میزبانی را مصرف می کند.

حداکثر تعداد بازدید قابل تحمل یک نرم‌افزار تا سطحی که بدلیل پایان یافتن منابع سرور میزبانی، سرور از پایداری خارج نشود را ظرفیت قابل تحمل نرم افزار می نامند.

هر چه نرم افزار بهینه شده باشد و به ازای هر بازدید منابع کمتری از سرور را مصرف نماید ظرفیت بالاتری دارد و هزینه مورد نیاز میزبانی از جهت سخت افزاری بسیار کاهش می یابد.

عموما با افزایش بازدید یک وب‌سایت و فراتر رفتن مصرف منابع سرور توسط نرم افزار نیاز به تغییر از میزبانی اشتراکی به اختصاصی است که باعث افزایش  جدی هزینه های مستمر میزبانی می گردد.

همچنین ظرفیت قابل تحمل نرم افزار رابطه مستقیم با سرعت باز شدن صفحات سایت دارد و حجم صفحات سایت تنها عامل در سریعتر باز شدن سایت نیست، هر چه ظرفیت  نرم‌افزار بالاتر باشد سرعت صفحات بدلیل کمتر مصرف شدن منابع سرور سریع تر است.

تاثیر دیگر ظرفیت نرم افزار بر پایداری سایت است، عموما سایت ها در مقاطعی با پیک های ناگهانی مواجه هستند. در این پیک ها نرم افزار و سرور میزبان با افزایش ناگهانی بازدید در مقطع زمانی کوتاه مواجه می شوند که در صورت بهینه بودن نرم افزار، در این مقاطع سرویس دهی دچار ناپایداری نخواهد شد.

از دید امنیتی نیز ظرفیت نرم افزار موضوعی مهم ارزیابی می گردد. سایت های با مصرف منابع بالای سرور میزبانی از لحاظ حملات منع سرویس DDOS  بسیار آسیب پذیر خواهند بود. در حملات منع سرویس تیم حمله کننده بصورت مصنوعی نسبت به افزایش بازدید های همزمان تا حد فراتر از توان و ظرفیت نرم افزار سایت می کند تا سرویس دهی دچار ناپایداری و درنهایت متوقف گردد.

شما با انتخاب البرز سامانه حداکثر تا چه آمار بازدید روزانه ای را می توانید با سرور اشتراکی داشته باشید و بعد از چه آمار بازدیدی باید اقدام به ارتقاء به سرور اختصاصی کنید؟ حداکثر بازدید قابل تحمل بر روی سرور اختصاصی با مشخصات متوسط چقدر است؟ و سوال آخر اینکه آیا نرم افزار قابلیت توسعه ظرفیت یا (scalability)  دارد؟


نوع سرور حداکثر بازدید توضیحات
سرور اشتراکی
(محدود برنزه)
حداکثر 1،000 بازدید روزانه مناسب برای سایت های اطلاع رسانی
سرور اشتراکی
(نامحدود نقره‌ای)
حداکثر 5،000 بازدید روزانه مناسب برای پایگاه خبری های استانی
سرور اشتراکی
(نامحدود طلایی)
حداکثر 20،000 بازدید روزانه مناسب برای پایگاه خبری های کشوری
سرور اختصاصی
(سخت‌افزار متوسط)
حداکثر 500،000 بازدید روزانه مناسب برای خبرگزاری‌ها
نرم‌افزارهای تحت‌وب
CPU: 4 Cores
RAM: 8GB
Hard: SSD
سرور اختصاصی
(سخت‌افزار قوی)
حداکثر 4،000،000 بازدید روزانه مناسب برای خبرگزاری‌ها
نرم‌افزارهای تحت‌وب
CPU: 8 Cores
RAM: 32GB
Hard: SSD

البرز سامانه ظرفیت های اعلام شده را تضمین می کند و لازم به ذکر است اگر بازدید صفحه نخست شما به طور روزانه عددی بین ۱۰۰ هزار تا ۲۰۰ هزار بازدید باشد شما در میان 100 سایت اول ایران قراردارید.