وضعیت سامانه‌ها

قابل توجه کاربران گرامی وضعیت روشن، در دست تعمیر و یا خاموش نرم‌افزارهای تحت وب لیست شده به صورت لحظه ای توسط سرویس مانیتورینگ پایش شده و در لحظه امکان تغییر این وضعیت وجود دارد

نام سامانه وضعیت توضیحات
DEBUGGER® آنلاین با آپ تایم 100 درصد در حال استفاده می باشد.
DATATABLE® آفلاین The server is not available.
MySQLi آنلاین با آپ تایم 99.8 درصد در حال استفاده می باشد.
SQL Server به‌زودی در حال نصب و راه اندازی اولیه...
سامانه مدیریت محتوا آنلاین با آپ تایم 99.8 درصد در حال استفاده می باشد.
سامانه لندینگ ساز به‌زودی در توسعه زیر ساخت و هسته‌اصلی سامانه لندینگ ساز...
سامانه سایت ساز به‌زودی در حال توسعه زیر ساخت و هسته‌اصلی...
سامانه می‌اکت (MeACT) به‌زودی در حال بررسی پیشنیازها...
سامانه اتوماسیون آنلاین با آپ تایم 99.8 درصد در حال استفاده می باشد.
سامانه پشتیبانی آنلاین با آپ تایم 99.8 درصد در حال استفاده می باشد.
سامانه مدیریت ارتباط با مشتری آنلاین با آپ تایم 99.8 درصد در حال استفاده می باشد.
سامانه مالی آنلاین با آپ تایم 99.8 درصد در حال استفاده می باشد.
سامانه حضور-غیاب آنلاین با آپ تایم 99.8 درصد در حال استفاده می باشد.
سامانه فاکتور آنلاین با آپ تایم 99.8 درصد در حال استفاده می باشد.
سامانه تودو آفلاین سامانه در حال تخلیه بوده و در تاریخ 1402/02/01 با سامانه مدیریت ارتباط با مشتری ادغام گردید.
سامانه دستیار تبلیغاتی آفلاین به دلیل فیلترینگ فضای مجازی این سامانه از دسترس خارج شده است.